Info.Empresa
Desenvolupament sostenible


Desenvolupament sostenible

 

Cementos Molins Industrials, SA (CMISA) manifesta que la preservació del medi ambient constitueix una de les seves prioritats.

 

Minimització de l'impacte mediambiental
Utilització de les millors pràctiques i tecnologies disponibles per prevenir, evitar i minimitzar la contaminació del medi ambient durant les diferents fases del negoci de CMISA.

 

Promoció de la formació i sensibilització mediambiental
Formar les persones de la nostra organització en la gestió mediambiental de CMISA i sensibilitzar tot el personal en l'exercici de les seves responsabilitats, en l'observança dels principis i l'assoliment dels objectius marcats.

 

Col·laboració mediambiental amb l'Administració Pública i amb entitats privades
Cerca de solucions als problemes que es puguin derivar de les activitats de CMISA.

 

Col·laboració mediambiental amb l'Administració Pública i amb entitats privades
Cerca de solucions als problemes que es puguin derivar de les activitats de CMISA.

 

CMISA ofereix els seus serveis, les instal·lacions i els processos de què disposa per contribuir, en la mesura de les nostres possibilitats, a la solució de problemes mediambientals específics de la societat.

 

Comunicació i informació mediambiental amb criteri de transparència

Valorar i seleccionar subcontractes i proveïdors que siguin coherents amb aquests principis

Promoure la millora continuada del sistema de gestió mediambiental (SGMA)

Compliment de les lleis i les normatives legals

 

Certificat mediambiental
MEMÒRIA MEDIAMBIENTAL 2009
MEMÒRIA MEDIAMBIENTAL 2007
MEMÒRIA MEDIAMBIENTAL 2005