Info.Empresa
Presentació


Presentació

A Ciments Molins Industrial centrem la nostra activitat en la fabricació i la comercialització de ciments, tant fosos com pòrtland. Des del 1997 hem continuat l'activitat que va iniciar a finals de la dècada dels anys 20 Cementos Molins, SA, que ens va transferir els seus actius fabrils. La capacitat de producció actual de l'empresa és d'1.400.000 tones anuals de clínquer de ciment pòrtland.

La nostra filosofia
L'empresa té una clara orientació al client. És per aquest motiu que adaptem la nostra feina i oferim la màxima flexibilitat d'horaris tant d'atenció al client, com de càrrega i entrega. El servei que oferim es basa en l'assessorament
Política
La política de la nostra empresa en matèria de seguretat no es limita a la formació dels treballadors i a la realització de controls regulars; s'ha iniciat paral·lelament una campanya important de sensibilització orientada a l'exterior amb l'objectiu d'informar i prevenir els accidents laborals.
Compromís mediambiental
Som conscients que el sector de la construcció té un gran impacte en el medi ambient. A Ciments Molins Industrial assumim un compromís mediambiental que permet, a través d'una sèrie d'actuacions, reduir aquest impacte i contribuir a la protecció del nostre entorn natural amb més eficàcia.